Οι φόροι υπολογίζονται πάντα στην δασμολογητέα αξία . η δασμολογητέα αξία διαμορφώνεται ως εξής: αξία fob + ναύλο + ασφάλιστρα .
Σε αυτήν αξία ανάλογα με την δασμολογική κλάση και τις επιβαρύνσεις που ορίζει το TARIC, υπολογίζονται η δασμοί και φόροι που πληρώνονται στο τελωνείο για κάθε εμπόρευμα .
Τα βασικά έγγραφα που χρειάζονται για την διαπεραίωση του εκτελωνισμού διαφέρει από διαδικασία σε διαδικασία .
Τα κυριότερα και πάντα απαιτητά έγγραφα από το τελωνείο είναι το εμπορικό τιμολόγιό (commercial invoice ) , το κιβοτολόγιο (packing list ) , φορτωτική ( air way bill , bill of landing , cmr ) .
Σε πολλές περιπτώσεις όπως ηλεκτρολογικό εξοπλισμό , μηχανήματα , αντιδραστήρια και συσκευές και μέρη αυτών , ζητείται από το τελωνείο και από την εκάστοτε αρμόδια αρχή πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ακαταλληλότητας ( declaration of conformity , Conformity European(CE) )

Σε εμπορεύματα όπως τρόφιμα , φυτά , σπόρου , καρπούς , κτηνοτροφικές πρώτες ύλες και πρώτες ύλες από παρασκευάσματα διατροφής ζητείτε πιστοποιητικό υγείας , πιστοποιητικό κτηνοτροφών , πιστοποιητικό φυτοπαθολόγων το εκάστοτε στην αντίστοιχη περίπτωση .

Τέλος είναι αναγκαίο σε κάθε εισαγωγή εμπορευμάτων όπως καλλυντικά συμπληρώματα διατροφής , χημικές πρώτες ύλες και αλλά εξειδικευμένα προϊόντα , να υπάρχει έγκριση από τον ΕΟΦ επι του τιμολογίου

Κατώφλι είναι η τιμή συμμορφώσεις που επέβαλε η ευρωπαϊκή ένωση σε κάθε χωρά της ΕΕ για όλα τα εμπορεύματα αντίστοιχα .
Το κατώφλι είναι η κατωτάτη τιμή που μπορεί να έχει ένα εισαγόμενο εμπόρευμα στην δασμολογητέα αξία CIF .
Το κατώφλι προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των καθαρών κιλών επι το ποσό που σου επιβάλει η ευρωπαϊκή ένωση σε κάθε δασμολογική κλάση , και πρέπει να είναι η τιμή του εμπορεύματος πάνω από την τιμή που προκύπτει
Ο ΦΠΑ ο οποίο καταβάλλεται στο τελωνείο κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων εκπίπτει από τον οφειλόμενο στην εφορία ΦΠΑ από τις πωλήσεις .

EXW Στο εργοστάσιο
FCA Ελεύθερο στο μεταφορέα
FOB Ελεύθερο στο πλοίο
CFR Κόστος και ναύλος
CIF Κόστος, ασφάλιστρα και ναύλος
CPT Καταβληθείς ναύλος
CIP Καταβληθείς ναύλος και ασφάλεια
DAP Παραδοτέο στον τόπο προορισμού
DDU Παράδοση χωρίς καταβολή δασμών
DDP Παράδοση με καταβολή δασμώνDAP