Άρθρο 118 – Εκτελωνισμός ειδών προέλευσης εξωτερικού

2023-12-11T12:15:55+03:00

1. Ο εκτελωνισμός διενεργείται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας κάθε κλάδου των ΕΔ, μετά από έγκαιρη προσκόμιση από τον ανάδοχο ή τον εκπρόσωπο του ή με αποστολή, μέσω της αρμόδιας Τράπεζας ή των υπηρεσιών των ΕΔ που βρίσκονται στο εξωτερικό, των σχετικών για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών. 2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αρμόδιο